Kategorier
Terapi

Oron tär på de unga, i SvD

https://www.svd.se/traffa-kompis-och-gnall-fokuserat-i-20-minuter

Kategorier
Terapi

Hejdå Trump

Bilden av en narcissistisk personlighetsstörning:

Narcissisten strävar att framhålla sig själv i alla sammanhang, vilket gör personen odräglig i andras ögon. Kritikkänsligheten kan ställa till stora bekymmer i vardagssituationer, eftersom personen i alla lägen styrs av sin strävan efter makt, status och berömmelse…..” 


Även i vårt samhälle och i vissa organisationstoppar finns det exempel på ledare med liknande personlighetsstruktur som Trump. Därför är det oerhört viktigt med psykologikunskap i dessa tider för att upptäcka och motverka destruktivt ledarskap.

Hör av dig om du vill lära dig mer om hur vi kan förebygga och känna igen destruktivt ledarskap samt få kunskap om personlighetsstörningar som narcissism/grandios personlighet och antisocial personlighetsstörning (psykopati). Lär dig känna igen beteenden och varningssignaler samt signaler på att personalen mår dåligt.

Konsekvensen av destruktivt trumpskt ledarskap blir att organisationen förr eller senare kommer att kollapsa. En tydlig varningssignal att något inte stämmer är när ledaren slår ner kritik, endast omger sig av dem som stryker medhårs, andra viktiga personer för företaget med stark etisk kompass slutar och planer och ogenomtänkta beslut verkställs med järnhand. Den psykologiska tryggheten i en sådan organisation är obefintlig, medarbetare och chefer slutar uttrycka sin åsikt och ledarens favoriter blir ”hitmans”. En narcissistisk ledare är till en början en mycket charmig och karismatisk person med talets gåva. Men lyssna ordentligt på innehållet: det är bara massa tomt snack och fina ord, inget hänger egentligen ihop. Narcissisten kan skapa en häpnadsväckande fascination hos sina följare som likt sektmedlemmar tappar sitt omdöme. De som inte passar in nedvärderas och bryts ner.

Utvecklingen i vissa östeuropeiska länder som Polen och Ungern visar på hur farligt det är när den här typen av narcissistiska ledare tar makten över ett land och gör våld på mänskliga rättigheter. Arbetet med att motverka den här typen av makt bör redan ske på organisationsnivå.

Hör av er till mig om utbildning i dessa frågor!

Hälsningar,

Agnes Mellstrand

leg. psykolog och organisationskonsult

#narcissism #destruktivtledarskap #ledarskapspsykologi #psykiatriförickepsykiatriker

Bild: Forbes