Kategorier
Terapi

KBT – varför vi gör som vi gör – grundläggande förhållningssätt från kognitiv beteendeterapi

OM KURSEN

Hur kan man bli bättre på att bemöta människor i olika situationer för att skapa välmående arbetsplatser, minska negativ stress och generera goda möten?

Genom att ha grundläggande förståelse och förhållningssätt från KBT kan du som ledare eller medarbetare utvecklas i din roll och bli bättre på att förstå mänskligt beteende. Med denna insikt kan du i samspelet med andra påverka och främja psykisk hälsa och ett hållbart arbetsliv.

Du lär dig grunderna i KBT och får förståelse för dina egna och andras beteenden

Detta är kursen för dig som vill lära dig grunderna i KBT – om varför vi människor gör som vi gör. Du blir bättre rustad i din kommunikation och får förståelse för hur du samspelar med andra genom att använda de vanligaste KBT-teknikerna.

Dessutom lär du dig att kartlägga tankar, känslor och beteenden för att kunna bemöta, och motivera dig själv och den du möter till positiv beteendeförändring. Kursen är inte en terapiutbildning eller en kurs av behandlande karaktär. Meningen med kursen är att man ska kunna få en överblick över KBT som metod på ett pedagogiskt sätt oavsett yrkeskategori, vilket gör denna kurs unik.

Din kursledare Agnes Mellstrand är leg. psykolog med KBT-inriktning med lång erfarenhet av KBT-behandling. Hon handleder chefer och medarbetare som i sina arbeten försöker att förstå svåra situationer och kunder med hjälp av KBT. Under kursen varvar Agnes teori med fallexempel och praktiska övningar. Detta för att du som deltagare både ska få en verklighetstrogen inblick i hur KBT fungerar, samt användbara och relevanta verktyg till din yrkesvardag.

Genom att gå denna kurs utvecklas du i din yrkesroll och blir bättre på att förstå mänskligt beteende med hjälp av KBT.

#KBT #ledarskap #medarbetarskap #hållbartarbetsliv #beteendeförändring #kognitivbeteendeterapi #OBM #kompetensutveckling #agnesmellstrand

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR/KURSER

DATUM

Kursen (2 dagar) ges vid ett tillfälle per termin i vackra lokaler på Djurgården i Stockholm. Vid detta tillfällen möter du deltagare från olika branscher med vilka du kan interagera och dela erfarenheter med. 2 dagar kl. 9-16 Stockholm, 19-20 mars, 2024

Pris: 13 900 kr exkl. moms (i priset ingår pdf-fil, fika på fm och em samt lunch). Anmälan görs i formuläret på https://kbtvarforvigorsomvigor.se/ eller på agnes@psykologalliansen.se

SKRÄDDARSY DIN KBT – VARFÖR VI GÖR SOM VI GÖR

Vill du att Agnes kommer till Er och föreläser? I de företagsinterna utbildningarna skräddarsyr Agnes kursen för just Er och utgår från de utmaningar ni ställs inför på er arbetsplats.  Kontakta Agnes i formuläret nedan.

BOKA kursen här på

https://kbtvarforvigorsomvigor.se/

Alternativet är att du kontaktar Agnes på agnes@psykologalliansen.se