Kategorier
Terapi

Psykiatri för icke-psykiatriker, kursen

Så bemöter du personer med psykisk ohälsa

Psykiatri för icke-psykiatriker är kursen för dig som möter personer i kris, med ett psykiskt lidande eller som lider av psykiatriska sjukdomar. Målet med kursen är att du ska få kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och få förhållningssätt som hjälper dig till ett hållbart bemötande samt till hur du tar hand om dig själv för att hjälpa andra på bästa möjliga sätt.

Ta nu den exklusiva möjligheten att boka in dig och dina kollegor på mina öppna kurser den 6-7 februari eller den 21-22 maj. Kurserna kommer äga rum i vackra lokaler på Djurgården i Stockholm. Boken Psykiatri för icke-psykiatriker – om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden (Gothia Kompetens, 2022) ingår i priset, likaså goda fikor och lunch. Du kan också boka företagsinterna varianter av kursen. Hör bara av dig.

Se mer information och länk till anmälan här:

https://psykiatriforickepsykiatriker.se/

Kontakt: agnes@psykologalliansen.se

tel. nr 070 407 19 49

KURSINNEHÅLL

 

Bemöter du människor med psykiatrisk problematik av olika slag? Detta ställer höga krav på dig att kunna hantera svåra situationer och samtal professionellt med ett gott bemötande. 

Utbildningen riktar sig till dig som i arbetet på olika sätt möter människor med psykiatrisk problematik av olika slag. Du kommer att få grundläggande kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och förhållningssätt kring hållbart bemötande. Agnes tar upp fallexempel och frågeställningar utifrån era utmaningar.

Syftet med kursen är att du ska bli tryggare med hjälp av kunskap, diskussion och reflektion.

Kursen genomsyras av en positiv människosyn, moderna perspektiv och förhållningssätt,  och öppenhet som bjuder in till reflektion och diskussion. Agnes Mellstrand är en erfaren handledare och föreläsare och har levererat kursen i många år i hela Sverige med bästa betyg från nöjda deltagare. 

Utbildningsinnehåll

Introduktion till psykisk hälsa och ohälsa
 • Koll på begreppen
 • Varför diagnos?  Om att ställa diagnos och diagnossystem.
 • Stress- och sårbarhetsmodellen
 • Krav-, kontroll- och stödmodellen 
Kunskap om de vanligaste psykiatriska tillstånden – beskrivning, bemötande och förhållningssätt
Exempel:
 • Ångesttillstånd (paniksyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom m fl).
 • Depression
 • Utmattningssyndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Ätstörningar
 •  Självskadebeteende
 • Psykostillstånd och schizofreni
 • Personlighetsstörningar t ex emotionell instabil personlighetsstörning 
 • Neuropsykiatriska funktionshinder t ex ADHD, autismspektrumtillstånd. 
Om bemötande och självreflektion med förhållningssätt från KBT, ACT och CFT.
 • Så bemöter du personer med suicidalt beteende.
 • ABC – analys som verktyg
 • De tre känsloregleringssystemen: hotsystemet, drivsystemet och trygghetssystemet
 • Reflektion kring egenmaktsperspektivet
 • Konkreta bemötandeverktyg
 • Stresshanteringsverktyg och hjälp till känsloreglering för ett hållbart bemötande.
 • Fokusövningar och verktyg för reglering av tankar, känslor och kropp. 

PSYKIATRI FÖR ICKE-PSYKIATRIKER

DATUM Stockholm: 6-7 FEBRUARI, 2024 ELLER 21-22 MAJ, 2024

Kontakt: 070 407 19 49

agnes@psykologalliansen.se

#psykiatriförickepsykiatriker #kompetensutveckling #bemötande #psykiskohälsa #psykiskhälsa #kurs #utbildning #trygghet #hållbartbemötande #folkbildning #psykologalliansen #agnesmellstrand #powerpsychology