Kategorier
Terapi

Om alzheimers sjukdom, en utdragen sorg där cirkeln sakta sluts

Min mamma som själv jobbade som demenssjuksköterska på ett demensboende drabbades av Alzheimers sjukdom och bor nu på ett boende där två av hennes sjuksköterskekollegor arbetar. Min pappa dog bara 44 år gammal i magcancer när jag var fyra-fem år gammal. I detta avsnitt varvar jag tankar och känslor med kunskap i vad som för mig på ett personligt plan blev ett mycket viktigt samtal med Manda Ersgård om att ha varit ett barn i sorg, och att befinna sig i en utdragen pågående sorgeprocess.

#vargodsörj #alzheimerssjukdom #omsorg #bemötande #cancer #fuckcancer #barnisorg #podd #straydogstudios