Kategorier
Terapi

Nu börjar höstdepressionerna

Lite nere eller rent av deprimerad?
Oavsett vilket är det vanligt att måendet får sig en törn så här års, enligt Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog.

https://www.mitti.se/nyheter/psykologen-nu-borjar-hostdepressionerna-6.26.176979.d3f78ccd91

– Av min erfarenhet är det just nu problemen börjar för många, säger hon.

Fenomenet är en följd av ljusets växlingar och därför särskilt utbrett på våra breddgrader.

Som alltid vid förändringar behöver människan anpassa sig, oavsett om det rör sig om ett nytt jobb eller en ny årstid. Och människor skiljer sig som bekant åt.

Därmed löper vissa högre risk än andra att må dåligt i höst- och vintermörkret. Man kan också känna sig nere utan att det rör sig om en psykiatrisk diagnos.

– De flesta människor får räkna med att någon gång bli nedstämda. Det tillhör ett normalt liv. Men när det gäller höstdepression blir det mycket mer, det påverkar ens funktion i vardagen, säger Agnes Mellstrand.

Fortsätt gå till jobbet
Att på egen hand vända en depression kan vara svårt. Om det blir för tufft för en ska man söka professionell hjälp.

Av min erfarenhet är det just nu problemen börjar för många.

För andra kan det hjälpa att aktivera sig med det man vet att man skulle kunna må bättre av. Det bör man göra även om man inte känner sig särskilt sugen. Aktivitet får en nämligen att ”vila” från sin depression, säger Mellstrand.

Därför ska man också fortsätta gå till jobbet.

– Det är viktigt att få vara med och bli inkluderad, men också att arbetsgivaren inte lägger värsta stressiga projekten på en just då.

Har det blivit vanligare att folk mår sämre så här års?

– Utifrån vad jag ser är inte det här kopplat till att vi skulle leva i en tuffare tid, utan ganska tidlöst.

Tips för dig som mår sämre i höst

 • Ha en handlingsplan redo med saker du vet att du mår bra av att göra.
 • Se till att vistas utomhus under dygnets ljusa timmar.
 • Rutiner är a och o. Ska du till exempel kolla på en tv-serie, bestäm dig i förväg för hur många avsnitt, så att du inte fastnar framför tv:n.
 • Prata med din omgivning. Be dem att peppa dig nästa gång de märker att du drar dig undan, och att inte ge sig om du stretar emot.
 • Utforska saker som får dig att må bra. Det måste inte alltid vara yoga eller liknande, utan kan lika gärna handla om att gå på jazzkonsert en gång i veckan.

Källa: Agnes Mellstrand

KURS: https://psykiatriforickepsykiatriker.se/

#psykiatriförickepsykiatriker #depression #höst #psykiskhälsa #psykiskohälsa

ALEXANDER
KURONEN
alexander.kuronen@mitti.se
08-550 550 70

Kategorier
Terapi

Psykiatri för icke-psykiatriker, kursen

Så bemöter du personer med psykisk ohälsa

Psykiatri för icke-psykiatriker är kursen för dig som möter personer i kris, med ett psykiskt lidande eller som lider av psykiatriska sjukdomar. Målet med kursen är att du ska få kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och få förhållningssätt som hjälper dig till ett hållbart bemötande samt till hur du tar hand om dig själv för att hjälpa andra på bästa möjliga sätt.

Ta nu den exklusiva möjligheten att boka in dig och dina kollegor på mina öppna kurser den 6-7 februari eller den 21-22 maj. Kurserna kommer äga rum i vackra lokaler på Djurgården i Stockholm. Boken Psykiatri för icke-psykiatriker – om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden (Gothia Kompetens, 2022) ingår i priset, likaså goda fikor och lunch. Du kan också boka företagsinterna varianter av kursen. Hör bara av dig.

Se mer information och länk till anmälan här:

https://psykiatriforickepsykiatriker.se/

Kontakt: agnes@psykologalliansen.se

tel. nr 070 407 19 49

KURSINNEHÅLL

 

Bemöter du människor med psykiatrisk problematik av olika slag? Detta ställer höga krav på dig att kunna hantera svåra situationer och samtal professionellt med ett gott bemötande. 

Utbildningen riktar sig till dig som i arbetet på olika sätt möter människor med psykiatrisk problematik av olika slag. Du kommer att få grundläggande kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och förhållningssätt kring hållbart bemötande. Agnes tar upp fallexempel och frågeställningar utifrån era utmaningar.

Syftet med kursen är att du ska bli tryggare med hjälp av kunskap, diskussion och reflektion.

Kursen genomsyras av en positiv människosyn, moderna perspektiv och förhållningssätt,  och öppenhet som bjuder in till reflektion och diskussion. Agnes Mellstrand är en erfaren handledare och föreläsare och har levererat kursen i många år i hela Sverige med bästa betyg från nöjda deltagare. 

Utbildningsinnehåll

Introduktion till psykisk hälsa och ohälsa
 • Koll på begreppen
 • Varför diagnos?  Om att ställa diagnos och diagnossystem.
 • Stress- och sårbarhetsmodellen
 • Krav-, kontroll- och stödmodellen 
Kunskap om de vanligaste psykiatriska tillstånden – beskrivning, bemötande och förhållningssätt
Exempel:
 • Ångesttillstånd (paniksyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom m fl).
 • Depression
 • Utmattningssyndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Ätstörningar
 •  Självskadebeteende
 • Psykostillstånd och schizofreni
 • Personlighetsstörningar t ex emotionell instabil personlighetsstörning 
 • Neuropsykiatriska funktionshinder t ex ADHD, autismspektrumtillstånd. 
Om bemötande och självreflektion med förhållningssätt från KBT, ACT och CFT.
 • Så bemöter du personer med suicidalt beteende.
 • ABC – analys som verktyg
 • De tre känsloregleringssystemen: hotsystemet, drivsystemet och trygghetssystemet
 • Reflektion kring egenmaktsperspektivet
 • Konkreta bemötandeverktyg
 • Stresshanteringsverktyg och hjälp till känsloreglering för ett hållbart bemötande.
 • Fokusövningar och verktyg för reglering av tankar, känslor och kropp. 

PSYKIATRI FÖR ICKE-PSYKIATRIKER

DATUM Stockholm: 6-7 FEBRUARI, 2024 ELLER 21-22 MAJ, 2024

Kontakt: 070 407 19 49

agnes@psykologalliansen.se

#psykiatriförickepsykiatriker #kompetensutveckling #bemötande #psykiskohälsa #psykiskhälsa #kurs #utbildning #trygghet #hållbartbemötande #folkbildning #psykologalliansen #agnesmellstrand #powerpsychology