Kategorier
Terapi

Äldreomsorgsdagarna

Äldreomsorgsdagarna 2021. Den viktigaste mässan tycker jag. Här reflekterar vi över lärdomarna hittills under pandemin. Jag föreläser om det resilienta ledarskapet. Andra som jag delade scen med var bland annat två av mina förebilder i sammanhanget Ingemar Skoog och Barbro Westerholm. Socialministern Lena Hallengren var också med oss. Tack Gothia Kompetens för två viktiga dagar och möten.

#äldreomsorg #gothiakompetens #äldreomsorgsdagarna #resiliens #ledarskap #bemötande #hållbarhet

Amelia Adamo och Agnes Mellstrand