Kategorier
Terapi

Alla vinner på att chefen lär sig mer om psykisk ohälsa

Ledarskap och psykisk hälsa | Gothia Kompetens

Med siktet inställt på framtidens ledarskap

Enligt arbetsmiljölagen ansvarar chefen för medarbetarnas hälsa, men också för att förebygga ohälsa och ansvara för rehabilitering.
– Chefer som utvecklar sin kunskap om psykisk hälsa blir tryggare i sitt ledarskap och bemötande. Det i sin tur leder till mer psykologiskt trygga arbetsmiljöer. Det finns också studier som visar att chefer som lär sig mer om psykisk hälsa är mer benägna att arbeta förebyggande på arbetsplatsen, menar Agnes Mellstrand, leg. psykolog, föreläsare och författare.

Det som på riktigt genererar framgångsrika och hållbara organisationer är kunskapen om mänskligt beteende.

– När jag är ute och föreläser märker jag att det är allt fler ledare som inser att det som på riktigt genererar framgångsrika och hållbara organisationer är kunskapen om mänskligt beteende. Det synsättet är lika viktigt i alla branscher, organisationer och inom den offentliga sektorn, säger Agnes Mellstrand som har lång erfarenhet av att handleda arbetsgrupper och chefer.

Enligt arbetsmiljölagen ansvarar chefen för medarbetarnas hälsa, men också för att förebygga ohälsa och ansvara för rehabilitering. 

Där det finns människor finns det känslor, kriser, olika former av hälsa och ohälsa samt olika behov under livets gång. Det är det som är så spännande!

– Därför är det viktigt att chefer och ledare lär sig mer om psykisk hälsa. Och förklaringen är enkel; i alla företag finns det människor. Och där det finns människor finns det känslor, kriser, olika former av hälsa och ohälsa samt olika behov under livets gång. Det är det som är så spännande!

Vägen till ett tryggare ledarskap
Studier visar att chefer som lär sig mer om psykisk hälsa och ohälsa är mer benägna att arbeta förebyggande på arbetsplatsen. Kunskapen ger ett tryggare ledarskap och mindre undvikande. Likaså en bättre självkännedom om hur man själv fungerar och reagerar i svåra eller utmanande situationer. Framför allt blir kunskapen i sig ett led i att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Alla organisationer vinner på att bygga ett psykologiskt tryggt klimat med hjälp av kunskap om hur vi förebygger ohälsa.

– Alla organisationer vinner på att bygga ett psykologiskt tryggt klimat med hjälp av kunskap om hur vi förebygger ohälsa. Det ger ökad kreativitet, hållbar prestation, mer lärande och ökat välmående. Gemensamt kan vi se till att vi fortsätter att gå i en mer medveten och värderad riktning.

Hur du blir en god ledare

 1. Öka din kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnoserna 
  Du blir mindre undvikande och mindre rädd för att göra fel.
 2. Öka din självkännedom vad gäller psykisk hälsa
  Hur ser din egen sårbarhet ut? Vad triggar dig? Hur hanterar du svåra samtal?
 3. Var en god förebild och det betyder inte att du ska vara perfekt, tvärtom
  Visa på mänsklighet och autenticitet. Uppmuntra dina medarbetare att ta hand om sig själva, precis som du tar hand om dig själv.
 4. Våga fråga även om det känns obekvämt
  Om du märker att en medarbetare uppvisar signaler på att hen inte är i balans, fråga hur hen mår. Visa att du bryr dig. Låt inte undvikandeimpulsen stoppa dig.
 5. Följ upp medarbetarens mående 
  Inte enbart med formulär och skattningar utan i det riktiga samtalet. Aktivt lyssnande, att bekräfta/validera och att ”pusha” medarbetare till att utvecklas och blomstra i sin roll.
 6. Dela med er och prata om hur era återhämtningsstrategier ser ut i teamet
  Inspirera varandra. Vad fyller er med energi och vad tar er energi?

#ledarskap #boss #kunskap #chef #gothiakompetens #psykiatriförickepsykiatriker #bemötande #förebyggande #arbetsmiljö #hållbartarbetsliv #långsiktighet #kompetensutveckling #agnesmellstrand #psykologalliansen

Kategorier
Terapi

Var god sörj

I den kraftfulla podden ”Var god sörj” som jag kan rekommendera av hela mitt hjärta svarar jag på Manda Ersgårds frågor om bemötande vid sorg och kris. Det är ett så fint samtal vi har. Manda har en sådan fin förmåga att leda sina program på ett sätt som jag finner unikt. En del av det är säkert att Manda har skånsk bakgrund och det får ju i alla fall mig att slappna av på en gång. Lyssna själva!

Jag och Manda Ersgård i action på Straydog Studios. Tack Manda Ersgård!

#psykiatriförickepsykiatriker #sorg #kris #bemötande #psykiskhälsa #support #samtal #vargodsörj #mandaersgård #agnesmellstrand #podd #straydogstudios

Kategorier
Terapi

Psykologernas knep: Så hanterar vi ångest

Läs om hur jag och mina psykologkollegor hanterar vår egen oro och ångest!

Ångest och oro –det gör psykologerna själva (aftonbladet.se)

#ångest #psykolog #oro #strategier #återhämtning #beteendeaktivering #KBT #CFT #ACT #kollegor

Kategorier
Terapi

MIND möter Agnes Mellstrand

Läs hela intervjun här:

Agnes Mellstrand förklarar psykiatri för icke-psykiatriker | Mind

Agnes Mellstrand förklarar psykiatri för icke-psykiatriker

Bild på textens författare Agnes.

Fotograf: Marcus Gustafsson

När är ångest en ”normal” stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt tillstånd? Hur hanterar du en ansträngd arbetssituation och hur bemöter du andra och dig själv på ett hållbart sätt? Psykologen Agnes Mellstrand har nyligen gett ut boken Psykiatri för icke-psykiatriker som vänder sig till alla som i sitt jobb eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Minds Hanna Kihlander träffade Agnes för en intervju.

Vilken bra bok du skrivit! Varför ville du skriva den?

Tack, det betyder mycket. Jag har i många år haft en kurs med samma namn och träffat deltagare som ofta är de som har de svåraste samtalen ute i samhället – på ett mer origgat sätt, det vill säga utan det inramade och uppstyrda upplägget som jag som psykolog har. Det var bland annat de som jag tänkte var läsarna till Psykiatri för icke-psykiatriker.

Jag ville skriva en bok där jag delar med mig av förhållningssätt, modeller och humanistiska perspektiv som många kan ha nytta av i sitt bemötande. Jag ville skriva den för att motverka det undvikande som ofta präglas i kontakten med människor som har ett psykiskt lidande eller ett annat sätt att fungera på. Det här är en bok som bjuder in till reflektion och som ger kunskap som tryggar i bemötandet med människor som har det svårt.

Du har uttryckt att bemötande alltid intresserat dig. På vilket sätt?

Bemötandet är A och O i nästan alla mellanmänskliga relationer. Särskilt där den ena är hjälpsökande och den andre är hjälpare. En person som är skicklig på metod, men som suger på att ge ett mänskligt, varmt bemötande kommer inte att nå hela vägen i sitt hjälpande. De flesta av oss kan nog relatera till att ha fått ett så tråkigt bemötande av någon, vars hjälp vi behövt, och som har fått oss att kännas oss små och till besvär.

Även när vi kämpar för att hjälpa en närstående kan vi ha erfarenhet av att bli bemötta som jobbiga och besvärliga. Maktlöshets-känslorna som uppstår kan vara avgrundstunga. Sen kommer det någon som ger det där bemötandet som är stärkande, ett tryggt och handfast bemötande, inte tycka synd om-lullet, utan det där hjälpsamma bemötandet som ger en kraft. Jag vill gärna påminna om hur avgörande ett schysst och respektfullt möte kan vara.

Jag gillar att du reder ut och förklarar olika begrepp i boken. Allt ifrån vad en kris är, till vad autismspektrum-tillstånd innebär. Sker det ofta missuppfattningar med begrepp överlag?

Absolut. Det är en djungel av begrepp som kan leda till olika missförstånd. Det finns många titlar där ute som förvirrar. Jag tyckte därför att det kunde vara bra att reda ut vissa begrepp. Som psykolog kan jag exempelvis inte skriva ut mediciner eller sjukintyg, men det händer att jag får frågan. Sen finns det en massa oskyddade titlar där ute som bidrar till förvirringen. Bland annat träffar jag många som säger att de varit hos en psykolog tidigare, men det visar sig senare inte stämma. Så det är hjälpsamt och vägledande, tror jag, att ha en del koll på vissa begrepp. I synnerhet alla förkortningar och bokstavskombinationer vi har att göra med!

Du håller också utbildningar i stresshantering och hållbart arbetsliv. Då använder du begreppet ”psykologisk trygghet”. Vad innebär det och varför är det viktigt?

Ja, jag tar upp psykologisk trygghet i nästan alla sammanhang numera. Det innebär att vi i ett tryggt arbetsklimat samarbetar bättre, blir mer benägna att anta utmaningar och svåra samtal, lära oss av misstag, be om hjälp och bemöta varandra med respekt. Om vi i vårt yrkesliv ska våga hålla i de svåra samtalen och jobba med komplicerade ärenden behöver vi känna att vi har stöd från kollegor och chefer. Våra kunder, klienter, patienter, deltagare eller vilka det nu är, känner direkt av stämningen och tryggheten på våra arbetsplatser och hur vi pratar med varandra. Det påverkar.

I din bok beskriver du också vad en diagnos är och varför man använder sig av sådana. Vad kan vara fördelen och nackdelen med att få en diagnos?

Fördelarna kan vara många. Bland annat kan diagnosen vara en hjälpsam beskrivningsmodell. Den betyder också att jag inte är ensam om mina problem och symtom – den kan få en normaliserande effekt. Förhoppningsvis ska diagnosen också vägleda till vad jag behöver för insatser. Många upplever en  lättnad när de får förståelse för sin problematik och tar del av psykoedukation (kunskap om ett psykiatriskt tillstånd) om sin diagnos.

Nackdelarna kan vara att diagnosen i sig inte säger särskilt mycket om de miljöfaktorer som problemen och symtomen uppstår i. Det händer ibland att personen får sin diagnos utan att så mycket mer händer. Det kan finnas ett gap här: en leverans av diagnos, men ett stort frågetecken kring vad som händer efter att man har fått den. Likaså kan vissa diagnoser fortfarande väcka fördomar och förutfattade meningar.

Vi är unika som individer. Men vi kan påverkas på ett liknande sätt när det kommer till symtom – och det förenar oss. Det är något vackert med mänskligheten, tycker jag. Detta att vi lider på ett liknande sätt.

Läs mer om Agnes Mellstrands bok hos förlaget!

En intervju av: Hanna Kihlander

#mind #psykiatriförickepsykiatriker #agnesmellstrand #psykologi #psykiatri #samtal #bemötande #dignity #psykiatri #kunskap #kompetens #utbildning #hållbartarbetsliv

Kategorier
Terapi

Så håller du ditt nyårslöfte

Hur behåller man motivationen och hanterar eventuella bakslag?

Psykologens bästa tips: Så lyckas du hålla nyårs | Hälsoliv (expressen.se)

#nyårslöften #beteendeförändring #expressen #beteenden #förändring #nyårsafton #fuckputin #standwithukraine

Kategorier
Terapi

Vad betyder kompetensutveckling för dig?

Läs här hur jag och några andra författarkollegor på Gothia Kompetens resonerar:

Kompetensutveckling | Gothia Kompetens

#kompetensutveckling #psykiatriförickepsykiatriker #kompetens #gothiakompetens #psykologi #folkbildning #hållbartarbetsliv #utvecling #förändring #kunskap #folkbildning

Kategorier
Terapi

Så bemöter du personer som mår psykiskt dåligt – konkreta tips i ny bok

Ett professionellt bemötande behöver inte vara fyrkantigt och formellt, utan bör präglas av värme och värdighet. I en ny bok beskriver psykologen Agnes Mellstrand hur yrkesverksamma och privatpersoner kan bemöta människor som av olika skäl mår psykiskt dåligt. ”A och O är att visa medmänsklighet, säger hon till Special Nest.

Läs artikeln på Special Nest:

Så bemöter du personer som mår psykiskt dåligt – konkreta tips i ny bok | Special Nest

Det är vanligt att personal inom olika samhällsfunktioner exempelvis skola, fritidshem, familjehem, HVB-hem, personal inom socialtjänsten, träffar barn och ungdomar som mår dåligt av olika anledningar. Psykolog, författare och utbildare Agnes Mellstrand har stor erfarenhet att arbeta med professionell handledning och utbildning för dessa yrkesgrupper. Utifrån hennes kunskaper och erfarenheter har nu Agnes Mellstrand skrivit boken Psykiatri för icke-psykiatriker. Boken Psykiatri för icke-psykiatriker vänder sig till alla som i sin profession eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Här får du konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande. Special Nest har bjudit in Agnes Mellstrand för att berätta mer om sina erfarenheter och vad man kan tänka på när man möter barn och ungdomar med psykiskt lidande.

När: Onsdagen den 26 oktober kl 19.00-20.00

Hur: Via mötesplattformen Zoom

https://www.specialnest.se/aktiviteter/live-special-nest-lar-dig-mer-om-bemotande-av-barn-och-unga-med-psykiskt-lidande

#psykiatriförickepsykiatriker #specialnest #bemötande #unga #psykiskhälsa #psykiskohälsa #hållbartarbetsliv #bok #psykiatri #förhållningssätt #hvb #socialtjänst #ungavuxna #KBT

Kategorier
Terapi

Så bemöter du närstående som mår psykiskt dåligt

Många av oss har någon i vår närhet som mår psykiskt dåligt. Men det är inte alltid lätt att veta hur man som närstående bemöta den som mår dåligt. Läs den fina artikeln i DN av journalisten Moa Malmqvist om boken Psykiatri för icke-psykiatriker.

Läs artikeln här:

https://www.dn.se/insidan/psykologen-sa-bemoter-du-narstaende-som-mar-psykiskt-daligt/

#psykiatriförickepsykiatriker #dn #artikel #psykiskohälsa #psykiskhälsa #NPF #kunskap #bemötande #anhörig #närstående #samtalskurvan #agnesmellstrand

Kategorier
Terapi

Viktigt att våga fråga

Tecknen – då är partnern på väg in i en depression. ”Viktigt att våga fråga”. Att ha grundläggande kunskap om hur en depression ter sig, det vill säga att det kommer påverka partnerns tankar, känslor, kropp och beteende, gör att man kommer bli mindre orolig och mer konstruktiv och trygg i sitt bemötande. Det gäller också att påminna sig själv om att det är en depression som styr och att ”undvikandebeteendet” inte är kopplat till mig, utan ett depressivt uttryck.

Läs hela artikeln här:

https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/angest-och-oro/tecknen-da-ar-din-partner-pa-vag-in-i-en-depression/

#psykiatriförickepsykiatriker #depression #psykoedukation #kunskap #folkbildning #psykiskhälsa #psykiskohälsa #terapi

Kategorier
Terapi

Om hur du ger bekräftelse och feedback

Feedback och bekräftelse är viktiga pusselbitar för att skapa engagemang på arbetsplatsen. Inte minst för dig som chef, då du med dessa verktyg kan uppmuntra de beteenden som för hela organisationen framåt. Men vad måste man tänka på för att göra det här bra? Lyssna på detta avsnitt med mig som gäst i Kristoffer Sandbergs på &Frankly´s brilianta podd People First Podcast!

#podd #&frankly #peoplefirstpodcast #distansarbete #hållbartarbetsliv #bekräftelse #feedback #självledarskap #hållbartledarskap #KBT

https://poddtoppen.se/podcast/1555226209/people-first-podcast/agnes-mellstrand-om-hur-du-ger-bekraftelse-och-feedback