Kategorier
Terapi

Så bemöter du personer som mår psykiskt dåligt – konkreta tips i ny bok

Ett professionellt bemötande behöver inte vara fyrkantigt och formellt, utan bör präglas av värme och värdighet. I en ny bok beskriver psykologen Agnes Mellstrand hur yrkesverksamma och privatpersoner kan bemöta människor som av olika skäl mår psykiskt dåligt. ”A och O är att visa medmänsklighet, säger hon till Special Nest.

Läs artikeln på Special Nest:

Så bemöter du personer som mår psykiskt dåligt – konkreta tips i ny bok | Special Nest

Det är vanligt att personal inom olika samhällsfunktioner exempelvis skola, fritidshem, familjehem, HVB-hem, personal inom socialtjänsten, träffar barn och ungdomar som mår dåligt av olika anledningar. Psykolog, författare och utbildare Agnes Mellstrand har stor erfarenhet att arbeta med professionell handledning och utbildning för dessa yrkesgrupper. Utifrån hennes kunskaper och erfarenheter har nu Agnes Mellstrand skrivit boken Psykiatri för icke-psykiatriker. Boken Psykiatri för icke-psykiatriker vänder sig till alla som i sin profession eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Här får du konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande. Special Nest har bjudit in Agnes Mellstrand för att berätta mer om sina erfarenheter och vad man kan tänka på när man möter barn och ungdomar med psykiskt lidande.

När: Onsdagen den 26 oktober kl 19.00-20.00

Hur: Via mötesplattformen Zoom

https://www.specialnest.se/aktiviteter/live-special-nest-lar-dig-mer-om-bemotande-av-barn-och-unga-med-psykiskt-lidande

#psykiatriförickepsykiatriker #specialnest #bemötande #unga #psykiskhälsa #psykiskohälsa #hållbartarbetsliv #bok #psykiatri #förhållningssätt #hvb #socialtjänst #ungavuxna #KBT