Kategorier
Terapi

Förskolepersonal som håller ställningarna

Det har varit en ära att få delta på Förskoledagarna och föreläsa om ett hållbart arbetsliv i tider av kris: ”Ett hållbart ledarskap” och ”ett hållbart arbetsliv”. Hatten av för all förskolepersonal!

#hållbartledarskap #hållbartarbetsliv #förskola #rektor #KBT #kris #stresshantering #energireglering #CFT #gothiakompetens