Kategorier
Terapi

Lyssna!


Med hjälp av våra sinnen; syn, hörsel, lukt, känsel och smak (har jag glömt något?) – kan vi medvetet och spontant stanna upp och ta en stund till att betrakta, lyssna, lukta, känna och t o m smaka. Det finns platser som vi vet gör oss lugna. Bara tanken på den platsen kan försätta oss i trygghetssystemet. Vi dras ofta till naturen, till det gröna och till det blåa, till havet, till vatten, till himlen. Vid t ex tillstånd som utmattning är det vanligt att just denna dragningskraft blir ett tydligt behov. Och det är sååå bra. Lyssna på det.


Vilken är din plats? Vilken är din musik?

#mindfulness #ekopsykologi #powerpsychology #sinnenasträdgård

Lämna ett svar