Kategorier
Terapi

Varför är alla så arga?

Otrevliga, förbannade och ibland hotfulla kunder eller klienter är vardagsmat för många. Både du och arbetsgivaren kan göra mycket för att hantera känslostormarna. En människa i affekt kan bli lugnare om man lyssnar och bekräftar under samtalets gång. Det finns metoder för hur man ska bemöta kunder eller klienter när man själv är den som hamnar i skottlinjen för deras utbrott. Läs intervjun i Essens 4 på s. 24-25.

#konflikthantering #bemötande #svårasamtal #ilska #psykologisktrygghet #arbetsmiljlö #hållbartarbetsliv #essens