Kategorier
Terapi

Hur gör du för att hålla som chef?

Anmälan sker på: http://bit.ly/hall-som-chef

En liten kommentar till texten nedan: Det är inte individen som ska lära sig att hantera orealistiska krav det är jag tydlig med under mina föreläsningar. En del arbetsgivare kan skicka folk på stresshantering utan att ha för avsikt att förändra de omständigheter som skapar negativ stress. Det funkar sällan. Under alla de år som jag har jobbat med stresshantering och arbetslivsfrågor är att ta detta ansvar en del av dealen. Jag vill bidra med tekniker och förhållningssätt som kan hjälpa och stärka chefer i att gå en hållbar riktning i en branch som jag vet har stora utmaningar på detta område.

Lämna ett svar