Kategorier
Terapi

Psykisk ohälsa i skolans värld – ”Psykiatri för icke-psykiatriker” i Borås

Psykisk ohälsa har vandrat ner i åldrarna enligt Folkhälomyndigheten och i skolvärlden blir detta tydligt (i grundskola, gymnasiet och vuxenskola). Många elever både unga och äldre lider ofta av ångest, nedstämdhet, prestationsångest och psykosomatiska besvär. En ökad medvetenhet om en hård arbetsmarknad är enligt Folkhälsomyndigheten en av de tänkbara anledningarna till detta. Utbildar man sig för att slippa utanförskap (negativ förstärkning) snarare än att utbilda sig för att det är stimulerande, lustfyllt, utvecklande och positivt förstärkande? Elevernas tilltro till sig själva, framtiden och omvärlden präglas ofta av rädsla att misslyckas. I Borås diskuterade vi dessa frågor och jag gjorde mitt bästa att under en heldag dela med mig av kunskap kring psykisk ohälsa, prestationsångest, bemötande mm. Ett viktigt incitament för mig med utbildningen var att bidra till att stärka dessa engagerade studie- och yrkesvägledare samt pedagoger och ge dem psykologiska verktyg för hur de ska bemöta och hjälpa sig själva för att orka fortsätta motivera och vägleda våra elever. Hela denna intensiva dag präglades av en positiv människosyn och många viktiga reflektioner. Tack alla ni underbara deltagare i Borås! Och tack för ert underbara bemötande! Keep up the good work!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga–psykisk-halsa/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/

#psykisk ohälsa #psykiatri för icke-psykiatriker #borås #elever #utbildning #skola #tacksamhet #styrka #hjältar

Lämna ett svar