Lyssna!


Med hjälp av våra sinnen; syn, hörsel, lukt, känsel och smak (har jag glömt något?) – kan vi medvetet och spontant stanna upp och ta en stund till att betrakta, lyssna, lukta, känna och t o m smaka. Det finns platser som vi vet gör oss lugna. Bara tanken på den platsen kan försätta oss i trygghetssystemet. Vi dras ofta till naturen, till det gröna och till det blåa, till havet, till vatten, till himlen. Vid t ex tillstånd som utmattning är det vanligt att just denna dragningskraft blir ett tydligt behov. Och det är sååå bra. Lyssna på det.


Vilken är din plats? Vilken är din musik?

#mindfulness #ekopsykologi #powerpsychology #sinnenasträdgård

Psykiatri för icke-psykiatriker i Malmö den 26-27 maj

https://www.confex.se/Kursledare/Agnes-Mellstrand

Älskade Malmö! Den 26 maj kommer jag tillbaka och kör psykiatrikursen ni aldrig kommer att glömma bort (på ett positivt sätt): ”Psykiatri för icke-psykiatriker” – psykiatrikursen für alle! Jag menar verkligen det, och det glädjer mig att de hittills riktade kurserna har lockat alla möjliga; jurister, vårdpersonal, skolpersonal, HR-personal, socialtjänsten, kommunalarbetare, ekonomer m fl. Incitamentet och känslan att man på riktigt når ut och kan göra skillnad – att med utbildning stärka folk från olika håll och kanter till ökad insikt, trygghet, medvetenhet, tolerans och glädje, är det som driver mig.

#psykiatriförickepsykiatriker #malmö #confex #bemötande #psykiskohälsa #tolerans #powerpsychology


Psykisk ohälsa i skolans värld – ”Psykiatri för icke-psykiatriker” i Borås

Psykisk ohälsa har vandrat ner i åldrarna och i skolvärlden blir detta tydligt (i grundskola, gymnasiet och vuxenskola). Många elever både unga och äldre lider ofta av ångest, nedstämdhet, prestationsstress och psykosomatiska besvär. En ökad medvetenhet om en hård arbetsmarknad är enligt forskningen en av anledningarna till detta. Man utbildar sig för att slippa utanförskap (negativ förstärkning) snarare än att utbilda sig för att det är stimulerande, lustfyllt, utvecklande och positivt förstärkande. Elevernas tilltro till sig själva, framtiden och omvärlden präglas ofta av rädsla att misslyckas. I Borås diskuterade vi detta och jag gjorde mitt bästa att under en heldag dela med mig av kunskap kring psykisk ohälsa, prestationsångest, bemötande mm. Ett viktigt incitament för mig med utbildningen var att bidra till att stärka dessa engagerade studie- och yrkesvägledare samt pedagoger och ge dem psykologiska verktyg för hur de ska bemöta och hjälpa sig själva för att orka fortsätta motivera och vägleda våra elever. Hela denna intensiva dag präglades av en positiv människosyn och många viktiga reflektioner. Tack alla ni underbara deltagare i Borås! Och tack för ert underbara bemötande! Keep up the good work!

#psykisk ohälsa #psykiatri för icke-psykiatriker #borås #elever #utbildning #skola #tacksamhet #styrka #hjältar

”Det är inte de som bor på vårt jobb – det är vi som jobbar i deras hem” – Psykiatri för icke-psykiatriker i Gbg

Ett av de kanske viktigaste citaten från en av deltagarna och ett förhållningssätt som genomsyrade workshopen ”Psykiatri för icke-psykiatriker” i Göteborg, med fokus samsjuklighet – psykisk ohälsa och missbruk. Ett trettiotal underbara undersköterskor, kockar med flera, samlade för att tillsammans få fler verktyg som kan bidra till en ökad respektfull tillvaro för sina boenden samt hur man tar hand om sig själv mitt i alltihopa. Högt i tak, närvaro, engagemang och stora, varma hjärtan. Vi jobbade med psykoedukation kring olika diagnoser, framför allt ångest och depression, funktionsanalys/ABC-analys, stresshantering, medkänsla och självmedkänsla med mera.

Tänk att man får träffa hjältar på det här sättet som jag får göra och få så mycket lärdomar, insyn och insikter. Tacksamhet är det jag känner.

Och förresten ett annat citat: ”Vi ger dem våran magi – vi får inte sluta med det”. Leken, humorn, fantasin, värmen, medkänslan, vi-et.

#psykiatriförickepsykiatriker #confex #samjsuklighet #psykiskohälsa #compassion #bemötande #göteborg #människosyn #solen

Psykologiska verktyg för ett hållbart arbetsliv

1,4 miljoner svenskar upplever att de har fysiska och psykiska besvär pga arbetet. Under två kvällar på Folkuniversitet kommer jag därför att presentera konkreta verktyg för ett hållbart arbetsliv. Pang på rödbetan, värme kunskapsöverföring och push till beteendeförändring utlovas. Varmt välkomna! #hållbartarbetsliv #stresshantering #resiliens #handlingsplan #svtnyheter #folkuniversitetet #powerpsychology

https://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Kommunikation-Skrivande-Media/Information-presentation-retorik/Stockholm/psykologiska-verktyg-for-ett-hallbart-arbetsliv/

#folkuniversitetet #skärmhjärnan #hållbartarbetsliv #psykologiskaverktyg #kvällskurs #värderadriktning #2019