Kategorier
Terapi

Hållbart ledarskap

Det finns ett himla fint sätt att träffa HR-personer och chefer m. fl och det är att få föreläsa på frukostseminarier. Den här gången bjöd K2 Search (Wise Group) in mig till Linköping för att prata om hållbart ledarskap. Det är ett viktigt tema som jag vet behöver blir mer implementerbart i det verkliga arbetslivet.

En chef med en lugn andning och ett lugnt hjärta kommer att påverka sin omgivning i rätt riktning, tro mig. Det motsatta däremot är inte så bra, och det har jag tyvärr som stresspsykolog fått se för mycket av. Samtidigt som det där motsatt kortsiktiga och ohållbara beteendet är så mänskligt och förståeligt utifrån mångas kontext och omständigheter. Men för att på riktigt komma någonstans med det här hållbarhetsperspektivet ska vi inte sträva efter den perfekta, ljuvliga livsstilschefen som tränar ihjäl sig – vi behöver ledare som har kunskap om stress, förståelse för mänsklig beteendepsykologi (beteendeanalys), reflekterar över livsvärden och riktning och som själva har strategier för återhämtning och reglering av energi både för sin egen del och andra, samt sist men inte minst får stöttning och handledning i detta.

Vi vill väl alla orka brinna för det vi gör och se till att andra gör det – utan att brinna upp. Ensam är inte stark – det är hållbarhetens moral. Men det är du som måste hitta din sk. resilienta och hållbara väg. Jag hjälper så klart gärna till!

Agnes Mellstrand HR-frukost Linköping K2 Search
Ett hållbart ledarskap – om att leda med lugn andning och lugnt hjärta #powerpsychology

Kategorier
Terapi

Låt kärleken leva vidare! – om Alzheimers sjukdom och livet

Låt kärleken leva vidare! – om Alzheimers sjukdom och livet. Hjärnfonden, Agnes Mellstrand, Psykologalliansen #powerpsychology. Foto: Felix Svensson.

Det här är jag och min mamma – demenssjuksköterskan Maria, som själv drabbades av Alzheimers sjukdom. Hon flirtar med min man och är alltid på barnens, djurens och till och med insekternas sida. Sen blir hon numera också sur och säger fula saker. Hon storkonsumerar poesi som hon högläser, dricker helst té med socker och gillar allt från klassisk musik till De La Soul. Rytmen och bollkänslan har sjukdomen inte tagit kål på än. Men nedbrytningen, såväl den fysiska som mentala är något ingen av oss kunde föreställa sig för bara några år sedan.

Det är svårt – det är faan mig skittungt. De gånger mamma var försvunnen under kalla vinternätter hade jag dödsångest och vi sprang runt, körde runt i timmar över hela Stockholm i panik. Polisen och medmänniskor var så hjälpsamma. Men anspänningen och ansvaret man känner som närmast anhörig tar aldrig slut – inte ens när den sjuka flyttar in på ett boende. Vi kan acceptera att mamma förmodligen kommer att dö av sin sjukdom men vi kan inte acceptera att hon ska dö av tristess, understimulering, vanvård eller övermedicinering. Hon är en människa med värdighet med så mycket energi kvar att ge.

Erik Bielke som är Art Director hade sett mina stories med mamma på mitt Instagram med filmer där mamma dansar, spelar boll och busar med oss – allmänt hur hon hänger med oss och är en naturlig del av vår vardag. Han ville visa mig sitt storyboard inspirerat av mina Instagramstories för en kampanj han skulle göra för Hjärnfonden för att stödja forskningen kring Alzheimers sjukdom. Han frågade om vi ville ställa upp. Självklart! Dessutom visste jag att mamma skulle älska lite uppmärksamhet av ”pojkarna i hans team”.

Kampanjen bygger på att visa andra sidor av sjukdomen och hur vi gör för att låta kärleken leva vidare. Jag blir så rörd av bilderna, för att inte säga den helt underbara filmen med paret Helga och Gunnar. Det är så äkta och genuint.

Jag kommer att fortsätta göra mitt bästa med att försöka vara ett vettigt språkrör och folkbildare i dessa frågor.

Föreläsningen ”Alzheimers sjudom – att stå närmast ” Folkuniversitetet i Stockholm den 14/4. Välkomna! Anmälan görs här: http://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Halsa-Friskvard/Friskvard/livsstil-livsfragor-friskvard/Stockholm/alzheimers-sjukdom–att-sta-narmast/

#personlig #proffessionell #privat

Se mer av denna kampanj för Hjärnfonden fotograferad av Felix Svensson https://erikbielke.se/Hjarnfonden-Testamente

#hjärnfonden #Psykologalliansen #Alzheimers #kärlek

Kategorier
Terapi

Hur gör du för att hålla som chef?

Anmälan sker på: http://bit.ly/hall-som-chef

En liten kommentar till texten nedan: Det är inte individen som ska lära sig att hantera orealistiska krav det är jag tydlig med under mina föreläsningar. En del arbetsgivare kan skicka folk på stresshantering utan att ha för avsikt att förändra de omständigheter som skapar negativ stress. Det funkar sällan. Under alla de år som jag har jobbat med stresshantering och arbetslivsfrågor är att ta detta ansvar en del av dealen. Jag vill bidra med tekniker och förhållningssätt som kan hjälpa och stärka chefer i att gå en hållbar riktning i en branch som jag vet har stora utmaningar på detta område.

Kategorier
Terapi

Vad är KBT?

Alltid när jag handleder, föreläser och pratar om bemötande uppmuntrar jag till att ställa frågan ”varför gör du som du gör?” och ”varför tror du att andra gör som de gör?” – gör en beteendeanalys med mig! En beteendeanalys är en kartläggning mellan individ och omgivning. En beteendeanalys tar hänsyn till att varje individ är unik samtidigt som man kan förstå hen utifrån allmängiltiga principer som förenar mänskligt fungerande. Det krävs givetvis en god kännedom om dessa – vilket en god KBT-terapeut har. Jag har sett hur användandet av KBT-strategier och kunskap om beteendeanalysen stärker människor jag jobbar med, både klienter, medarbetare och chefer. Att få förståelse för sitt eget och andras beteende gör vårt samhälle till ett snällare samhälle.

I samarbete med Confex är jag därför glad över att jag med ett pedagogiskt upplägg kan dela med mig av kunskap om KBT och beteendeanalysen till alla som vill! Varmt välkomna!

Anmälan för öppna kurser se länk nedan! För riktade kurser kontakta Malin Magnusson på Confex: MM@confex.se!

https://www.confex.se/Oeppna-kurser/Ledarskap/KBT-varfoer-vi-goer-som-vi-goer?ProsID=SEHEC0463-1912704CS012003&city=33

Kategorier
Terapi

Om äldres psykiska ohälsa – kunskap och bemötande

Att jobba terapeutiskt med äldre personer är kanske en av de mest spännande och berikande uppgifterna man kan ha som psykolog, tycker jag. Kom ihåg då att denna grupp är den som ofta förbises när det kommer till möjligheten att få psykoterapi. Därför känns det extra meningsfullt att återigen få sprida kunskap om detta område:

För anmälan och programmet i sin helhet: https://www.gothiafortbildning.se/bistandshandlaggaren

https://www.gothiafortbildning.se/gofo/kursprogram_2020/bistandshandlaggaren-i-fokus-2020.pdf

Leg. psykolog Agnes Mellstrand föreläser om psykisk ohälsa bland äldre, bemötande och förhållningssätt.

Kategorier
Terapi

Lady Gaga om psykisk ohälsa, smärta, mediciner, KBT, dialektisk beteendeterapi och radikal acceptans

#psykologalliansen #powerpsychology #radicalacceptance #DBT #CBT #mentalhealth #stayingonboard

Kategorier
Terapi

Om mental frånvaro och svårigheten att koppla av

Att slappna av – en press i sig? #psykologalliansen
Foto: Agnes Mellstrand

Linda Palmgren, VD på Starcom och DIHM-alumn, berättar i en intervju för IHM-business school om mental frånvaro och att hon har hört att Googles ledningsgrupp har som rutin att meditera inför varje stort beslut. Det stämmer som jag förstår det och själv har jag konkret medverkat på olika sätt till att bidra med att införa strategier för att underlätta och stimulera mental närvaro, medveten närvaro och fokus på olika företag. Inte sällan möts t ex begreppet ”mindfulness” med ett spontant motstånd, vilket jag förstår och tycker är naturligt bland annat med tanke på att begreppet har gått i inflation pga. en rad missrepresentationer.

Jag tror på tillhandahållandet av strategier som ger belöning i form av att man känner sig mer vaken och tillfreds, istället för på förbud eller pekpinnar om hur ”farliga våra gadgets är för oss” eller för den delen bilden av att man måste vara ljuv, avslappnad och härlig hela tiden – ytterligare ett led i en livsstilsfascism som riskerar att hamna under all annan prestationsstress. Strategier att aktivera sitt sk. lugn- och rosystem för att hjälpa hjärnan till återhämtning och därmed till bättre uppmärksamhet, där det behövs – dvs. någon sorts ursprunglig definition av medveten närvaro/mindfulness/mental närvaro – är motiverande för de allra flesta. Men alla måste få chansen att hitta sin stil och preferens.

Det intressanta är att de personer som jag har träffat som initialt känt motstånd för den här typen av träning är de som sedan använder verktygen mest och som är mest positiva. Precis som jag själv då som för länge sedan under studenttiden stängde in mig på toaletten när klassen skulle öva sig i ”mindful walking”. Därför tillhandahåller jag dessa närvarometoder med en förförståelse för alla de där ute som behöver en annan ingång.

Jag kommer aldrig att glömma mina fantastiska vuxna ADHD-patienter som gick i mina DBT-grupper som tillskansade sig metoderna i mindfulness (som ingick i DBT-programmet och som jag lärde ut) på ett närmast genialiskt och inspirerande sätt – jag som själv hade det svårt med implementeringen. Tack vare deras arbete med uppmärksamhetsträning bestämde jag mig för att vända metoden mot mig själv under en period och lära mig själv det som jag själv lär ut. Pröva du med! Hör av er om ni vill höra mer om hur detta kan gå till!

Gott nytt år!

Läs Linda Palmgrens hela text här: https://www.ihm.se/i-fokus/blogg/linda-palmgren/

Läs om Googlegänget och meditation:

https://www.fastcompany.com/3013333/3-reasons-everyone-at-google-is-meditating

Urval ur Linda Palmgrens text:

Kategorier
Terapi

Julklappstips i hållbarhetens tecken och för ett stabilare 2020: ge bort mig!

Ge bort en kurs med mig i hållbart arbetsliv, min nya kurs i hur man aktiverar lugn- och rosystemet eller hur man tar hand om sig själv som anhörig till någon med en demensproblematik (Alzheimers sjukdom – att stå närmast) på Folkuniversitetet i julklapp. Läs nedan! Se nedan för anmälan via länk!

Anmälan görs på:

Aktivera ditt lugn och rosystem: http://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Halsa-Friskvard/Friskvard/livsstil-livsfragor-friskvard/Stockholm/aktivera-ditt-lugn–och-rosystem/

Psykologiska verktyg för ett hållbart arbetsliv: http://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Personal-Ledarskap-HR/Arbetsliv/Stockholm/psykologiska-verktyg-for-ett-hallbart-arbetsliv/

Alzheimers sjudom – att stå närmast http://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Halsa-Friskvard/Friskvard/livsstil-livsfragor-friskvard/Stockholm/alzheimers-sjukdom–att-sta-narmast/

Kategorier
Terapi

Alzheimers sjukdom – att stå närmast

Om acceptans, återhämtning och kärlek. Under föreläsningen får du kunskap om förhållningssätt, stöd och verktyg att hantera den utmaning det innebär att vara barn, partner eller vän till någon som har fått en demenssjukdom. Varmt välkomna på min kvällsföreläsning på Folkuniversitetet i Stockholm den 14 april, 2020!

Anmälan sker via länk: http://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Halsa-Friskvard/Friskvard/livsstil-livsfragor-friskvard/Stockholm/alzheimers-sjukdom–att-sta-narmast/

Foto: Felix Svensson
Hjärnfonden
Agnes Mellstrand

Kategorier
Terapi

Kunskap om psykisk ohälsa påverkar chefens insatser

Syftet med min kurs ”Psykiatri för icke-psykiatriker” som jag håller i Malmö, Göteborg och i Stockholm är att ge kunskap och medvetenhet om bemötande och psykisk ohälsa. Den har varit en viktig kompetenshöjande utbildning och ögonöppnare på flera nivåer, återkopplar de chefer som hittills har gått kursen hos mig.

Läs mer om chefer och tillgång till kunskap om psykisk ohälsa i Psykologtidningen:

#psykologalliansen #psykiatriförickepsykiatriker #confex #ledarskap #powerpsychology #psykiskohälsa #kunskap