Crazy

#powerpsychology #rorschachtest #gnarlsbarkley #crazy #projections #dance #powermusic

Kategorier
Terapi

Psykisk ohälsa i skolans värld – ”Psykiatri för icke-psykiatriker” i Borås

Psykisk ohälsa har vandrat ner i åldrarna enligt Folkhälomyndigheten och i skolvärlden blir detta tydligt (i grundskola, gymnasiet och vuxenskola). Många elever både unga och äldre lider ofta av ångest, nedstämdhet, prestationsångest och psykosomatiska besvär. En ökad medvetenhet om en hård arbetsmarknad är enligt Folkhälsomyndigheten en av de tänkbara anledningarna till detta. Utbildar man sig för att slippa utanförskap (negativ förstärkning) snarare än att utbilda sig för att det är stimulerande, lustfyllt, utvecklande och positivt förstärkande? Elevernas tilltro till sig själva, framtiden och omvärlden präglas ofta av rädsla att misslyckas. I Borås diskuterade vi dessa frågor och jag gjorde mitt bästa att under en heldag dela med mig av kunskap kring psykisk ohälsa, prestationsångest, bemötande mm. Ett viktigt incitament för mig med utbildningen var att bidra till att stärka dessa engagerade studie- och yrkesvägledare samt pedagoger och ge dem psykologiska verktyg för hur de ska bemöta och hjälpa sig själva för att orka fortsätta motivera och vägleda våra elever. Hela denna intensiva dag präglades av en positiv människosyn och många viktiga reflektioner. Tack alla ni underbara deltagare i Borås! Och tack för ert underbara bemötande! Keep up the good work!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga–psykisk-halsa/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/

#psykisk ohälsa #psykiatri för icke-psykiatriker #borås #elever #utbildning #skola #tacksamhet #styrka #hjältar

Kategorier
Terapi

”Det är inte de som bor på vårt jobb – det är vi som jobbar i deras hem” – Psykiatri för icke-psykiatriker i Gbg

Ett av de kanske viktigaste citaten från en av deltagarna och ett förhållningssätt som genomsyrade workshopen ”Psykiatri för icke-psykiatriker” i Göteborg, med fokus samsjuklighet – psykisk ohälsa och missbruk. Ett trettiotal underbara undersköterskor, kockar med flera, samlade för att tillsammans få fler verktyg som kan bidra till en ökad respektfull tillvaro för sina boenden samt hur man tar hand om sig själv mitt i alltihopa. Högt i tak, närvaro, engagemang och stora, varma hjärtan. Vi jobbade med psykoedukation kring olika diagnoser, framför allt ångest och depression, funktionsanalys/ABC-analys, stresshantering, medkänsla och självmedkänsla med mera.

Tänk att man får träffa hjältar på det här sättet som jag får göra och få så mycket lärdomar, insyn och insikter. Tacksamhet är det jag känner.

Och förresten ett annat citat: ”Vi ger dem våran magi – vi får inte sluta med det”. Leken, humorn, fantasin, värmen, medkänslan, vi-et.

#psykiatriförickepsykiatriker #confex #samjsuklighet #psykiskohälsa #compassion #bemötande #göteborg #människosyn #solen

Psykologiska verktyg för ett hållbart arbetsliv

1,4 miljoner svenskar upplever att de har fysiska och psykiska besvär pga arbetet. Under två kvällar på Folkuniversitet kommer jag därför att presentera konkreta verktyg för ett hållbart arbetsliv. Pang på rödbetan, värme kunskapsöverföring och push till beteendeförändring utlovas. Varmt välkomna! #hållbartarbetsliv #stresshantering #resiliens #handlingsplan #svtnyheter #folkuniversitetet #powerpsychology

https://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Kommunikation-Skrivande-Media/Information-presentation-retorik/Stockholm/psykologiska-verktyg-for-ett-hallbart-arbetsliv/

#folkuniversitetet #skärmhjärnan #hållbartarbetsliv #psykologiskaverktyg #kvällskurs #värderadriktning #2019
Kategorier
Terapi

Leg. psykolog Agnes Mellstrand

Psykologalliansen

#powerpsychology

Kontakt: agnes@psykologalliansen.se

OBS! Mejla mig på agnes.mellstrand@gmail.com det verkar som att man för tillfället inte kan nå mig på föregående mejladress

Tel: +46 70 407 19 49

Leg. psykolog Agnes Mellstrand